زیر شمشیر غمش رقص کنان بمانید که من رفتم

 

 

 

 

پیش درآمد:شکم زندان باد است ای خردمند         ندارد هیچ عاقل باد دربند

سعدی شیرازی

خدارو شکر  جا گیرم اومد بشینم.این روزا همه خوره ی درس خوندن شدن انگار.اکثرن برای ارشد می خونن و اکثرا مدیریتی هستن.اوه مای گاد....صدایی از  ردیف روبرویی  برخاست....عزیزم راحتی؟

اولش جمیع بچه های سالن مطالعه خندیدن.بعد دیدن زشته و طرف خجالت می کشه ساکت شدن.چند لحظه بعد یه نفر از ردیف کنار دیوار از خنده ترکید.خنده مثل موج مکزیکی تو کل ردیف منتشر شد.ردیف کنار دیوار ساکت شدن.ردیف وسط به خنده ی اونا خندشون گرفت.اونا ساکت شدن، ردیف کنار اون دیوار خندشون گرفت.....

به قول گودریا مملکته داریم؟تو آمریکا طرف می زنه دیوار صوتی رو می ترکونه ملت به روی خودشون نمیارن، اینجا موجبات خنده  ی شدید فراهم می شه.

+ به تاريخ شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸در ساعت ۱:٠۱ ‎ق.ظ  به قلم ununoctium  نظرات ديگران ()