زیر شمشیر غمش رقص کنان بمانید که من رفتم

 

 

 

 

پیش درآمد:در فرهنگ ایرانی ،بینی یک زن مهم تر از یک ابزار تنفسی است .سرنوشت اوست .هیچ مقداری از جذابیت ،استعداد،و هوش نمی تواند دماغ نازیبا را برای یک دختر جبران کند .بی بروبرگرد باید تصحیح شود.       

  عطر سنبل،عطر کاج      نوشته :فیروزه جزایری دوما

اینجا یه آبدارخونه داره .بچه ها خسته که می شن ماگشونو با یه چایی کیسه ای یا قهوه ی آماده ،می گیرن دستشون میان دور میز می شینن.به مدد جنسیتشون همیشه ی خدا حرفی برای گفتن دارن.

موضوع ِ جنجالی ِ میزگرد ِ کنونی دماغ بود،میانداراش هم سه تا دختر دماغ عملی .اولی با اینکه شش ماه از عملش می گذشت،هنوز دماغش پف ِ شایان توجهی داشت و روش چسب زده بود.نمی دونم دکتره چند تا تشت چربی و استخون درآورده بود که تازه شده بود این.دومی  جای دماغ یه تیغه ی باریک داشت و وقتی حرف می زد آدم یاد مار ِ توی کارتون مگ مگ می افتاد.فیش فیییییییششش

اگه از سومی بگم فکر می کنید اغراق می کنم  و می خوام یه چیزی بگم دور هم باشیم،اما حقیقتا شست پاش می رفت تو سوراخ بینیش.جالبه که هر سه اصرار داشتن شماره ی دکتراشونو به شنونده های بدماغ میزگرد بدن.

خدارو صد هزار مرتبه شکر که دماغ من ایراد فاحشی نداره .اگرچه فکر عمل کردن دو سه باری به سرم زده  ولی وقتی می بینم تو این دوره زمونه خیلی ها لنگ یه لقمه نونن دلم نمیاد.

+ به تاريخ شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸در ساعت ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ  به قلم ununoctium  نظرات ديگران ()