مصاحبه با خودم

خودت نقشه ریختی! حالا که عملی شده ناراحتی؟پشیمونی؟ بابا کار خودت بوده الان وقت خوشحالیه....

- تا حالا شده واسه این با یکی قهر کنی که بیشتر دوست داشته باشه؟

آره

-پس منو می فهمی.این نقشه هم مثل همین کار بود.

خوب حالا چند چندی؟

- هر چند! باختم....من می رم لالا...

/ 0 نظر / 18 بازدید