بر لحاف فلک افتاده شکاف

برف قشنگه...به خاطر سادگيش!وقتی می آد همه چيز رو هم با خودش ساده می کنه!سفيد و پاک وخالص

e1957_snow_out_the_upstairs.sized.jpg

امروز صبح مجری شبکه ۳ می گفت از خدا به خاطر اين نذورات آسمانی ممنونيم04.gif  شايد فکر می کرد که فرشته ها برف به عنوان يکی از نزولات آسمانی نذر کردن!شايد برای آدم شدن من!خدا حاجتشونو بده....

/ 0 نظر / 4 بازدید