ununoctiumهستم يک مسافر....

پیش در آمد:توبه ی گرگ مرگ است!

دیگه دارم گندشو در می آرم.هر روز هر روز یک ساعت از وقت گران بهام رو پای پی سی به علافی می گذرونم...من مایه ی ننگ برره بیدم!

فعلا می خوام از یه روز در میون شروع کنم برسونمش به هفته ای یک بار!اگر خدا خواهد...

/ 0 نظر / 16 بازدید