دلم بدجوری گرفته...

اگه خدا بخواد فردا دارم می رم مشهد...دلم واسه وقتايی که تو حرم به آيينه کاری ها و نقش و نگارا زل می زدم و تو فکر می رفتم تنگ شده...واسه وقتايی که پرواز کبوترا رو تو آسمون کبود غروب تماشا می کردم...چه آرامشی داره حرم ...دلم واسه امام رضا تنگ شده...!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید