می دونی چيه؟

من خسته شدم.از بس واسه تو و تو و تو و اون دل سوزوندم.مگه من بدبخی کم داشتم؟اونوقتا که گريه خوراکم بود کدوم گوری بودين؟با تو هم هستم...اگه شما يه بار به من خوبی کردين هزار بار جوابتونو دادم.قدر شناس هم که نيستين شکر خدا!

ديگه حوصلتونو ندارم.گور گم!

/ 0 نظر / 2 بازدید