هيچ وقت عادت نداشتم منتظرت باشم.حتی انتظارت را هم نداشتم.پيش تر ازتو می گريختم و حالا توئی که می گريزی. قبل از اين نمی ديدمت.حالا منم کهديده نمی شوم.

دقت کردی هر وقت چيزی را می خواهی گم می شود؟

/ 0 نظر / 5 بازدید