گریه می کنیم....

__معنی زندگی چیه؟این کوچولو که بنز نداره یا شغل خیلی عالی بهش پیش نهاد نشده پس چرا خوشحاله؟
- لابد به خاطر این که زنده ست....                                                                 از  فیلم زندگی منخیلی وقته خوشحال نیستم.شاید یادم رفته زنده ام!

/ 0 نظر / 3 بازدید