در گوش من

بی خود خواب موندی.** نشو!پاشو بیا

آخه اینم جائه پیدا کردین؟با این شیب که ما قل می خوریم می افتیم تو رودخونه

بی زحمت جوجه ها رو یه جوری سیخ بگیر که رو آتیش با سیخ نچرخه

دوغ تو شیشه...باورم نمی شه

دیر کردی دیگه نمی تونم منتظرت باشم.شاید از آتلیه بیایم

خانم با بی آر تی برید زودتر می رسید ها

فردوسی پیاده شو

خانم این چه وقت اومدنه؟درای سالن رو بستیم.به هیچ وجه نمی شه برید تو

مثکه خیلی دوست دارید برنامه رو ببینید

خواهش می کنم.برید داخل تا دیر نشده

گوشیتم روی اینا بود دیگه.نمی دم

تا پارک پردیسان؟٧تومن

بیاین سمت برج میلاد مارو می بینید

میای با ما فوتبال بازی کنی؟

بازم الویه بخور

 این ادای کی بود درآوردی؟

تو هم که همیشه خدا می خوای بری

بگیر بخواب که فردا طبق معمول صبحونه و ناهارو یکی نکنی

/ 8 نظر / 40 بازدید
ref

کاش محکم میزدن :دی

شیطان

تنها چیزی که از این گذارش روزانه فهمیدم این بود که همیشه به یک بهونه ای دیر میرسی ...[نیشخند]

هستونك

منم دوغ شيشه اي نديدم ! يك چند تا ازون دو فرشته همفكر چند پست پيش را كارت كه تموم شد براي منم بفرست لازمم ميشه.