از فردا سرم شلوغه تا سال دیگه.....03.gif

چقدر زود آدم از بچگی به بزرگسالی گذر می کنه.به زودی دادن یه کنکور.

شاید تنها بمونم.حداقل ۴ سال!انقدری بزرگ شدم؟آهنگهای عموپورنگ

بیا بریم کوه کدوم کوه؟درکه دیر نکنی ها

/ 0 نظر / 11 بازدید