چقدر زندگی مسخرست...

من چقدر مسخره ام...

اول از يکی خوشم می آد بلافاصله ازش متنفر می شم!با اين حساب هرگز نبايد ازدواج کنم....

از اون مسخره تر بلاهاييه که متناوب سرم می آن!دقيقا در مواقع معين!به نظر من نشانه هستند.......

/ 0 نظر / 16 بازدید