تب دارم؟

تو بايد طوری باشی که اعتماد به نفس از چشمات بباره...اينو هرکی گفت فقط برای من گقت.

دلم برات تنگ شده.گرچه تو هم بين آدم خوبا و آدم بدا موندی کدومو انتخاب کنی...شايد تنها کسی باشی که بری با آدم خوبا يا هم رنگ جماعت شی!راستی درصد خلوصت چنده؟

آدمای اطرافم شبيه بستنی شدن!زياد که نگهشون داری آب می شن و از دستت در می رنو ديگه بدرد نمی خورن. بايد هميشه باهاشون فاصله داشته باشی!مصداق بارز دوری و دوستی...

/ 0 نظر / 2 بازدید