وقتی دير شروع کردی ديگه ادامه دادن وضع بهتر نمی کنه...

با کاری کردی اصلا احساس حقارت نکردم به حقارت تو پی بردم.اشتباه از من بود.ديگه تکرار نمی شه.از بگو و بخند خبری نيست...ولی هنوزم حسرت اون روزا رو می خورم.انگار همش نور بود و شادی/ممنون که جوابمو نمی دی...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید