ملت ساده لوح

داشتم از روی نمی دونم خستگی يا افکار پريشان با راديو ور می رفتم که يهو ديدم يه گوينده ی خوش صدا داره حرفای قشنگ و جوون پسند در مورد عيسی مسيح می زنه! دنبال جواب يه سوال خاص بودم صبر کردم تا شايد سرنخی از تو حرفاش پيدا کنم. در ادامه برامون آهنگی رو پخش کردن که اونم به زبان فارسی بود و يه خانم از زنده بودن و حقانيت عيسی می خوند!

اين وسط يه سوال برای من پيش اومد!مسيحی های کشورمون اکثرا ارمنی هستن و همشون زبان ارمنی رو کاملا بلدن!چرا اونا با اين همه محافظه کاری در مورد مسائل مذهبی شون برنامه ای با مضمون مذهبی رو با زبان فارسی پخش می کنن؟؟؟؟؟

من نمی دونم!شما بگو!

/ 0 نظر / 21 بازدید