منو يادت می آد؟

چند وقت ديگه بايد از همه ی دوستا و حتی فاميل اين سئوال رو بپرسم.فکر نمی کردم اين قدر بی اهميت و فراموش شدنی باشم.همش تقصير اين کنکور لعنتيه!

نمی دونم چرا  از کنکوری بودن بدم نمی آد.خشی راست می گفت....

ولش کن!يه به درک بگو.به همه چی به همه کس.ديگه نامردی ها هم مثل قديم سوزناک نيست...

دوباره امام رضا منو طلبيد.خوشحالم.

/ 0 نظر / 9 بازدید